Windows 9x & Me Værktøjer

Systemovervågning

Opdateret: 19-06-2001

En god fejlfinder og kontrolfunktion:

Systemovervågning kan bruges til at se hvordan systemet udnyttes og hvilke programmer der evt. får computeren til at køre langsomt. Du kan finde ud af hvor der er fejl og flaskehalse.
Du kan også se effekten af diverse ændringer i systemet.

Systemovervågning findes under Systemværktøjer. Hvis du ikke kan finde den, er det fordi den ikke automatisk bliver installeret. Det kan gøres fra Kontrolpanel - Tilføj/Fjern Programmer - Windows Installation. Kan startes fra Kør med kommandoen: sysmon

Klik dig  ind i Rediger - Tilføj Element og vælg hvad der skal overvåges.

Tilføj element

 

Her er det hukommelsen der primært fokuseres på.
Det kan f.eks. bruges til at se hvor meget hukommelse enkelte programmer bruger og hvor meget de frislipper igen når de lukkes.
Læg mærke til at der er forskel på Størrelse på Swapfil og Swapfil i brug.

Systemovervågning

OBS! under fanen Vis kan du vælge Altid øverst, det kan være en fordel hvis du vil holde øje med Systemovervågning samtidig med at du bruger computeren.

En anden måde at få viden om hvad der sker over længere tids kørsel er at bruge Logføring. Start logføring er det næstsidste ikon på værktøjslinien, det sidste er Stop logføring.
Her er det en god idé kun at have en eller meget få elementer til overvågning. Det er også en fordel at opdaterer lidt langsommere, det kan du gøre i indstillinger.

opdaterings interval

 Log filen hedder Sysmon.log og findes normalt på C:

Kontrol af Computerens ydeevne:

Hvis der i Hukommelsesstyring er i mange Sider ud og Kasserede sider under kørslen af et program kan det være tegn på at nogle flere RAM vil være på sin plads. Ændringer i vcache (Min og MaxFileCache i System.ini) og brug af programmer der frislipper RAM under kørslen kan også være årsag.
Det er normalt at sider tages ud eller kasseres når et program lukkes.

I Hukommelsesstyring skal du lægge mærke til om Låst Hukommelse konstant udgør en stor andel af Allokeret Hukommelse, hvis det er tilfældet har du muligvis et program der ikke frislipper den brugte hukommelse.

Hvis der i  Hukommelsesstyring er høje værdier for Sidefejl, har det ibrugværende program sikkert behov for mere hukommelse end PC'en kan levere.

Hvis  Kernel: Processorudnyttelse har høje værdier selvom du ikke laver noget på computeren, kan du ved hjælp af Wintop (Med i Win95 Kernel Toys, som du kan finde på Download) se hvad det er for et program der sluger processorkræfterne. Du kan selvfølgelig også bruge CTRL+ALT+DELETE til at afslutte et mistænkt program og så se om værdien falder. Når du ikke selv laver noget på computeren skal der være næsten ingen brug eller kun kortvarige brug af processoren.

Tilbage     Til øverst på siden

 

Wintip.dk

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!