Windows 9x og Me Trimning

Optimering af Hukommelsesstyring.

Opdateret: 03-09-2001

Intro:

Vi stakkels Windows brugere bliver, i et væld præsenteret for utallige tips og tricks til Windows "Tweaking", og et utal af små programmer der skulle få Windows til at køre helt fantastisk. Det hævdes at de kan løse de problemer Windows har med hukommelsestyring. Det eneste Windows der kan have problemer med hukommelsesstyringen er Windows 95. De fleste "tweaks" og "boost" programmer er skabt til Windows 95 på et tidspunkt hvor 24MB RAM var mere end man nogensinde fik brug for (ja sådan var det engang). Nogle af dem skaber forbedringer på nogle områder. Til gengæld kan det gå ud over den generelle ydelse. Atter andre kan faktisk bruges med held, også i Windows 98 og Me.

Programmer der frislipper RAM kan jeg ikke anbefale - de skubber simpelthen bare hukommelse fra RAM til Swapfil længe før der er brug for det, og vil før eller senere få programmer til at lave fejl og gå ned. Der er ingen grund til at flytte hukommelse til swapfil før RAM er fyldt, og Windows 98 og Me gør det udmærket. Så er det bedre at genstarte computeren, så får du nemlig også dine ressourcer tilbage.

Derfor er det som udgangspunkt er bedst at lade Windows 98, 98SE og ME selv styre brugen af Cache, RAM og Swapfil, idet ovennævnte Windows versioner anvender en fuldstændig dynamisk tilpasning, i forhold til brugen af computeren og hvor meget RAM der er tilstede.
Men under visse forudsætninger og betingelser kan nogle ændringer bruges med succes.

Når du eksperimenter er det en god idé kun at ændre en ting ad gangen. Brug computeren som du plejer og læg mærke til hvad der virker hurtigere og om der er noget der virker langsommere, inden du laver flere ændringer. Brug af Systemovervågning både før og efter er også en god idé.
Lav altid en backup inden du ændrer i systemfiler.
Bemærk at ændringer i systemfiler betragtes som personlige indstillinger og vil derfor sjældent blive rettet ved en geninstallation af Windows uden at formatere drevet.

Hvad der kan gøres med nogen fordel.

Som bekendt er der visse minimums systemkrav for de forskellige Windows versioner. Derfor er hukommelses styringen tilpasset så det virker med minimumskravet. De fleste nyere PC'er overstiger jo langt disse krav og derfor kan der laves ændringer der udnytter disse. Udover at ændre computerens rolle kan følgende ændringer anbefales:

Sæt minimumsstørrelse på Swapfilen:
Så bliver der gemt mere fra tidligere sessioner (altså efter genstart af computeren). Hvor stor minimumsstørrelsen skal være kan du finde ud af ved at bruge Systemovervågning til at se hvor meget dit Windows bruger Swapfil ved almindelig brug. Sæt minimumsstørrelsen lidt større end swapfil i brug.
Dette vil også begrænse Windows aktivitet (CPU brug) med at ændre på størrelsen af swapfil. Hvordan du gør kan du se her.
Husk at Swapfilen er dynamisk og skal derfor have plads til bevægelse. Sørg derfor altid for at der er tilstrækkelig fri plads på drevet, og lad være at sætte maksimumsstørrelsen på swapfil.

Begræns Vcache hvis du har mere end 128MB RAM:
Med ret meget mere en 128Mb RAM synes det som om Vcache nærmest går helt amok med at fylde dem i en fart. Det er selvfølgelig for at udnytte RAM maksimalt, men når store programmer/spil skal til at håndterer mange og eller store filer kan det godt gå lidt trægt hvis der ikke er ledig RAM. Det er ofte for at kunne afvikle disse at der er monteret flere RAM i computeren. For at bevare en hvis del fri RAm der hurtigt kan bruges af disse programmer/spil kan der angives maksimum for hvor meget af RAM der bruges af Vcache.

Hvordan du gør:
I System.ini under [vcache] indsættes følgende linie:
MaxFileCache=xxxxxx
Hvor xxxxxx skal erstattes af det antal kilobytes (KB) der skal være maksimum. Sæt maksimum  til mellem 60 - 80% af RAM.
Eksempel: Med 256MB RAM ønskes en maks. på 180MB (ca. 70% af RAM). For at finde hvor mange kilobytes (KB) det er ganges med 1024, altså skal linien så se sådan ud: MaxFileCache=184320

Windows 95 kan med fordel anvende maks. cache uanset antal RAM.

Konservativ swapfil brug:
Hvis der er rigeligt med RAM og Swapfilen aldrig eller yderst sjældent bliver brugt, kan den "konservative" måde at bruge swapfilen på (som Win95) anvendes med succes. Windows vil så kun regulerer størrelsen på Swapfilen når RAM er fyldt.
Det gøres ved at redigerere i System.ini, under [386enh] indsættes linien: ConservativeSwapfileUsage=1
Ulempen er at det dynamiske samspil mellem RAM og swapfil forsvinder. Det betyder at hvis der pludseligt opstår et behov for hukommelse udover det der er plads til i RAM, vil Windows ikke være i stand til at reagere så hurtigt.

DMA Buffer:
Hvis du har DMA aktiveret kan du reserverer RAM til DMA buffer ved at indsætte linjen: DMABufferSize=64 under [386Enh] i System.ini dette vil reservere 64KB RAM til DMA buffer.

Forebyg blå skærm:
Når du er der kan du ligeså godt forebygge lidt mod at få fejlmeddelelser om for lidt hukommelse ved at til føje MinSPs=4 i  under [386Enh] i System.ini
MinSPs er det antal sidestakke (SPs) i hukommelse der tildeles (16bit) drivere. Disse frislippes igen når programmet ikke længere bruger dem. Windows' standard er at tildele 2 SPs på hver 4KB til et program. Du kan også sætte værdien til 8 hvis du har meget 16 bits halløj kørende.

Cacheman 5:
Tidligere har jeg ikke været særlig begejstret for at bruge Cacheman (program til at regulerer Vcache) i Windows 98 og Me. Den ny version 5 er dog forbedret på mange måder og udover at regulerer Vcache er der mange andre anvendelige indstillinger. Samtidig gemmes de oprindelige indstillinger så man altid kan vende tilbage. Dog er den indbyggede "Wizard" til max. og min. cache ikke særlig god, da max. cache sættes alt for lavt. Brug istedet 70% reglen hvis du har over 128MB RAM, lad være at sætte et minimum og heller ikke "chunk" size.
Hvis du vil kigge nærmere på mulighederne kan Cacheman downloades fra:
Outer Technologies.

Links:

Hvis du har det fint med engelsk kan du læse mere om emnet på følgende links:

https://www.aumha.org/a/memmgmt.htm

https://www.microsoft.com/TechNet/win98/Reskit/Part5/wrkc26.asp

https://www.pcforrest.freeserve.co.uk/vcache.htm

Og hvis du vil "tweake" dit Windows helt sønder og sammen kan du finde enhver måde at gøre på hos:
AXCEL216's MAX Speeed WinDOwS Tricks
Husk blot at ikke alt der glimter er guld Smiley.

  Tilbage     Til øverst på siden

 

Wintip.dk

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!